Shinichi Miyazato

Shinichi MiyazatoYatsukaho,Hakusan, Ishikawa, Japan